Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την αλήθεια των λεγομένων μας προκειμένου να γίνουμε πιστευτοί, λέμε πως έχουμε μάρτυρα τον ίδιο το…
Θεό. «Μάρτυς μου ο Θεός», λέγεται δηλαδή για την επιβεβαίωση και ενίσχυση των λόγων μας.

Η φράση προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους (1:9), όπου ο απόστολος επικαλείται τον ίδιο το Θεό.

«Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι».

Δηλαδή, «μάρτυράς μου πράγματι είναι ο Θεός, που λατρεύω στο πνεύμα μου με το ευαγγέλιο του Υιού του, πως αδιάλειπτα σας αναφέρω».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese