Δεκαπέντε ευρωβουλευτές συμμετείχαν στη Σύνοδο για το Κλίμα στο Παρίσι, προκειμένου να στηρίξουν τη θέση του ΕΚ για την αλλαγή… του κλίματος. Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με τη σύναψη ιστορικής συμφωνίας στις 11 Δεκεμβρίου, μεταξύ των 196 χωρών που συμμετείχαν. 

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΚ Giovanni La Via (ΕΛΚ, Ιταλία), μας μίλησε για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η συμφωνία στο νομοθετικό έργο του ΕΚ. Ποιός ήταν ο ρόλος της αντιπροσωπείας του ΕΚ στη Σύνοδο; Συναντήσαμε εκπροσώπους από τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, εκπροσώπους αυτόχθονων πληθυσμών, ΜΚΟ και όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Ακούσαμε τις απόψεις τους για το θέμα, προκειμένου να βοηθήσουμε και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα για την επίτευξη της συμφωνίας. Έχετε πάρει μέρος σε πολλές Συνόδους για την κλιματική αλλαγή. Γιατί διαφέρει αυτή η Σύνοδος από τις προηγούμενες; Αυτή η σύνοδος διαφέρει από τις προηγούμενες για πολλούς λόγους αλλά ο πιο σημαντικός είναι ότι καταφέραμε να επικυρώσουμε μια φιλόδοξη συμφωνία. 
Στις προηγούμενες Συνόδους για το Κλίμα συζητούσαμε για τη μείωση των εκπομπών αερίων, για ζητήματα προσαρμογής και χρηματοδότησης. Αυτή τη φορά καταφέραμε να φτάσουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία αλλά και να συζητήσουμε όλα τα σημεία. Η τελική συμφωνία θα είναι χρήσιμη για τις επόμενες γενιές. Πώς επηρεάζει η συμφωνία τις εργασίες του ΕΚ; Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέες νομοθεσίες, που θα υπακούν στη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε έτοιμοι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και πρέπει να νομοθετήσουμε ειδικά για αυτό τον τομέα. Πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή μας απόδοση και να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τα βασικά ζητήματα που έχουμε να συζητήσουμε στο ΕΚ, προκειμένου να έχουμε στο τέλος λύση για την παραγωγή ενέργειας σε μεσοπρόθεσμη βάση, είναι ο στόχος που θέλει το 30% της συνολικής παραγωγής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ποιά είναι τα επόμενα βήματα; Τώρα ξεκινάει μια μεγάλη διαδικασία. Μέσα στον επόμενο χρόνο πρέπει να έχουν απαντήσει όλα τα μέλη της 21ης Συνόδου για το Κλίμα (COP21). Σε αυτή τη μακρά περίοδο πρέπει να συζητήσουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο και στο ΕΚ. Εμείς σαν ΕΚ, πρέπει να επικυρώσουμε τη συμφωνία και ελπίζω ότι θα είναι μεγάλη η πλειοψηφία που θα ψηφίσει υπέρ της τελικής συμφωνίας. Το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων του ΕΚ, συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι μια ξεκάθαρη γραμμή για το μέλλον του κλίματος και για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese