Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα crowdcollEKT παρουσίασαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και η εταιρεία ανοικτής καινοτομίας Crowdpolicy σε εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
     
Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρονική…

 

πλατφόρμα πληθοπορισμού (Crowdsourcing) και διαδραστικότητας, που εφαρμόζεται σε ένα πλούτο πληροφοριών και δεδομένων από βιβλιοθήκες, μουσεία, αποθετήρια έρευνας, πανεπιστήμια, δήμους-περιφέρειες, δημόσια διοίκηση κ.ά.
     
Μέσω του crowdcollEKT επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου μηχανισμού συμμετοχής, επανάχρησης και δημιουργικής αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενίσχυση της έρευνας και της επικοινωνίας στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο, καθώς και στην επανάχρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από ευρύτερες κατηγορίες χρηστών.
     
To crowdcollEKT παρέχει στους χρήστες, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας (http://www.crowdcollEKT.gr/), καθώς και των σχετικών εφαρμογών για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (Android, IOS, Windows), τέσσερις υπηρεσίες:
    
– Υπηρεσία ενιαίας ολοκληρωμένης αναζήτησης στα ψηφιακά αποθετήρια του ΕΚΤ για το ευρύ κοινό (περισσότερες από 150 πηγές).
     
– Υπηρεσία ολοκληρωμένης αναζήτησης και βιβλιογραφικών αναφορών (citations) για ερευνητές και επιστήμονες.
    
– Προσωποποιημένη υπηρεσία αναζήτησης και συνεισφοράς ψηφιακού περιεχομένου με βάση τη θέση/τοποθεσία του χρήστη.
    
– Υπηρεσία δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακών συλλογών.
     
Η πλατφόρμα απευθύνεται στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε φοιτητές, μαθητές, τουρίστες και επαγγελματίες. Το crowdcollEKT αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες», που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese