Δείγματα θανατωμένων αλεπούδων μπορούν να προσκομίζουν στις…
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές οι κυνηγοί κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και να αποζημιώνονται με το ποσό των

20 ευρώ ανά ζώο κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 4089/116188/23-10-15 (για τα δείγματα που θα συλλεγούν μέσα στο 2015, ενώ για τα δείγματα που θα συλλεγούν μέσα στο 2016 το ποσό της αποζημίωσης θα καθορισθεί στην ΚΥΑ οικονομικών ενισχύσεων του έτους 2016). Τα παραπάνω ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξουν οι κυνηγοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
. Οι έξοδοι των κυνηγών θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης τους με τους κυνηγετικούς συλλόγους οι οποίοι θα ενημερώνονται από την κτηνιατρική Υπηρεσία για τον απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων
. Προσκόμιση του θανατωμένου ζώου (αλεπού) κατάλληλου προς δειγματοληψία στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές
. Αίτημα πληρωμής στο οποίο θα αναφέρεται το ΑΦΜ και ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN του κυνηγού
. Άδεια του κυνηγιού σε ισχύ (φωτοαντίγραφο)
. Πλήρως συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας» (τεκμήριο για κάθε δείγμα).

Για την καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό των διαδικασιών συλλογής των δειγμάτων, οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να επικοινωνούν με τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής αρμοδιότητας τους, τα δασαρχεία και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, ώστε να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τον τρόπο συσκευασίας των δειγμάτων (αλεπούδων), τον αριθμό των ζώων που πρέπει να συλλεγούν, τον τρόπο συμπλήρωσης των συνοδευτικών εγγράφων, την προμήθεια από τις υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese