Η συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το θέμα της… ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, παρά το γεγονός ότι σχετική υπουργική απόφαση έδωσε λύση στο θέμα των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εντούτοις είναι αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω διευκρινίσεις και βελτιώσεις των όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση συνυπηρέτησης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και την Κύπρο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι όποιες δυσχέρειες δημιουργούν αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ερώτηση, ο κ. Κατσαφάδος υπογραμμίζει ότι υπάρχουν όμορες περιφερειακές ενότητες που έχουν μεταξύ τους μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί στα συζευγμένα στελέχη τεράστια ταλαιπωρία και επιπλέον έξοδα λόγω των πολλών χιλιομέτρων που αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά. «Κρίνεται αναγκαίο να οριστεί χιλιομετρική απόσταση π.χ. όχι μεγαλύτερη των 20-30 χλμ, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των στελεχών», αναφέρει ο κ. Κατσαφάδος.

Παράλληλα, ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων, ερωτά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εάν προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση για την άμεση και κοινή μετάθεση και των δύο συζευγμένων συζύγων στον επιλεγμένο τόπο προτίμησης της γυναίκας που επιστρέφει από άδεια κύησης-τοκετού.

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Στις διατάξεις του άρθρου 4 του ΦΕΚ τ. Β΄ 1631/01-07-2013, αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τη συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση, αν και κατά γενική ομολογία έδωσε λύσεις στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, παρ’ όλα αυτά, από την εφαρμογή της, προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διευκρινήσεις και βελτιώσεις των όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση συνυπηρέτησης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και την Κύπρο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι όποιες δυσχέρειες δημιουργούν αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, δεν καθορίζεται στην παραπάνω υπουργική απόφαση κοινή ημερομηνία εκτέλεσης μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα αρκετές φορές οι ημερομηνίες μεταθέσεων των συζευγμένων στελεχών να απέχουν μεταξύ τους μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως είναι εύλογο, λόγω αυτής της διαφοράς χρόνου δημιουργούνται πολλά και σημαντικά προβλήματα στις οικογένειες των συζευγμένων στελεχών, όπως οικονομικά, ψυχολογικά και οικογενειακά.

Επίσης, στο άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο ε της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι “Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα” ενώ στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι: “Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης−τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, άλλως σε όμορη περιφερειακή ενότητα, όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν.”

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, υπάρχουν όμορες περιφερειακές ενότητες που έχουν μεταξύ τους μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, με αποτέλεσμα η μετάθεση ενός από τους συζύγους σε αυτές να προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία και επιπλέον έξοδα λόγω των καθημερινών μετακινήσεων πολλών χιλιομέτρων. Ενδεικτικά, μπορεί να υπάρξει για παράδειγμα συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες, στην οποία το ένα στέλεχος να υπηρετεί στην Ορεστιάδα (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και το άλλο στην Κομοτηνή (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) πόλεις οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 163 χιλιόμετρα ή ακόμα και στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα στην οποία το ένα στέλεχος να υπηρετεί στα Δίκαια (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και το άλλο στην Αλεξανδρούπολη (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), πόλεις που απέχουν μεταξύ τους 151 χιλιόμετρα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να οριστεί χιλιομετρική απόσταση π.χ. όχι μεγαλύτερη των 20-30 χλμ, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των στελεχών.

Επίσης υπάρχει πρόβλημα κατά την επιστροφή των γυναικών στελεχών από άδεια κύησης-τοκετού, όσον αφορά τις μεταθέσεις των συζύγων τους στον τόπο προτίμησης των γυναικών. Πολλές φορές τα Επιτελεία, είτε δεν μεταθέτουν στον ίδιο τόπο προτίμησης τα συζευγμένα στελέχη, είτε μεσολαβεί αρκετός χρόνος στην υλοποίηση της μετάθεσής τους, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τα στελέχη, τα οποία μόλις έχουν φέρει στον κόσμο το τέκνο τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τέλος, χρειάζεται να γίνει προσθήκη ότι ο κατώτερος ή νεότερος σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντας σύζυγος να ακολουθεί στη συνυπηρέτηση-μετάθεση τον ανώτερο ή αρχαιότερο σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντα σύζυγο.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να καθορίσει άμεσα κοινή ημερομηνία εκτέλεσης μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για να μην δημιουργούνται προβλήματα και αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή τους, τροποποιώντας τον νόμο 3883/2010 και την ΥΑ Φ.411/253437/Σ.2358/1 Ιουλίου 2013 ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1631/01-07-2013); Αν ναι πότε;

2. Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να διασφαλίσει πως ως τόπος συνυπηρέτησης θα νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύει μόνο σε ίδια Περιφερειακή ενότητα με την Μονάδα ή Υπηρεσία Ε.Δ. που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 20-30 χλμ, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα μετακίνησης των στελεχών;

3. Υπάρχει περιορισμός χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ των μονάδων που υπηρετούν-συνυπηρετούν τα συζευγμένα στελέχη; Κι αν ναι, ποιος; Προτίθεται να θεσπίσει χιλιομετρικό όριο απόστασης των μονάδων συνυπηρέτησης για να μη δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης κι αν ναι, πόσο θα είναι αυτό;

4. Προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην θεσμοθέτηση για την άμεση και κοινή μετάθεση και των δύο συζευγμένων συζύγων στον επιλεγμένο τόπο προτίμησης της γυναίκας που επιστρέφει από άδεια κύησης-τοκετού;

5. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε προσθήκη και ο κατώτερος ή νεότερος σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντας σύζυγος να ακολουθεί στη συνυπηρέτηση-μετάθεση τον ανώτερο ή αρχαιότερο σε βαθμό υπό συνυπηρέτηση ή συνυπηρετούντα σύζυγο;

6. Γιατί αναγράφεται ότι “Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών”; Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η υλοποίηση της συνυπηρέτησης παρόλο που στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική;

7. Πώς μπορούν να προστατευθούν τα ενδιαφερόμενα στελέχη σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή μη υλοποίησης συνυπηρέτησης;

Ο Ερωτών Βουλευτής Πειραιάς 22/12/2015
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & ΝήσωνEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese