Οδηγίες στα ΚΤΕΟ για την έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων (e-παράβολο) για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δίνει το Υπουργείο Μεταφορών και ειδικότερα για τις…

 περιπτώσεις που δεν μπορεί να εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος Η εγκύκλιος αναφέρει αναφορικά με το όνομα στο οποίο εκδίδονται τα ηλεκτρονικά παράβολα για τη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ γίνονται γνωστά τα κάτωθι: Τα ηλεκτρονικά παράβολα για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων εκδίδονται, κατά κανόνα, στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ενός εκ των συνιδιοκτητών του οχήματος, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Σε περιπτώσεις, όμως, που δεν είναι δυνατή η έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου στο όνομα του ιδιοκτήτη, όπως π.χ. σε περίπτωση μεταβίβασης και έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω κληρονομιάς ή σε περίπτωση που ως ιδιοκτήτης του οχήματος αναγράφεται εταιρεία η οποία δεν υφίσταται πλέον, τότε είναι δυνατή η έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου στο όνομα του προσκομίζοντος το όχημα στο ΚΤΕΟ. Στα ΚΤΕΟ επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή της παραπάνω δυνατότητας για περιπτώσεις συνεργείων ή τρίτων προσώπων που προσκομίζουν, κατ’ επανάληψη, οχήματα άλλων ιδιοκτητών για τεχνικό έλεγχο.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese