Νέα Τάξη, Ιλλουμινάτι, πλανήτης Χ, σημάδια…
μιας ταραγμένης περιόδου που έρχεται και που πρόκειται
να επηρεάσει όλους μας,. Όπου και αν ζούμε.

Το βίντεο ανιχνεύει μερικά αυτά.