Ο διευθυντής της NSA δηλώνει ότι η…
 υπηρεσία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες επιθέσεις.

Το χειρότερο βέβαια είναι ότι όλες αυτές οι επιθέσεις γίνονται με ταχύτητα φωτός.

Πηγή