Κυρίες/οι
Η Απόφαση του ΙΝ.ΚΑ Ηλειας να καταθέσει «επιστολή πρωτοβουλίας» για το θέμα της υγείας στον Νομό μας, δεν βασίζεται μόνο στην πάγια θέση του ΙΝ.ΚΑ ότι η υγεία αποτελεί το…
ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο , αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας ενός νέου συστήματος υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες του Νομού μας , που στην πρακτική πράξη θα πρέπει, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ , να εξασφαλίζει πλήρεις υγειονομικές υπηρεσίες σε όλον τον πληθυσμό.

Συνεπώς , βασικός στόχος της παρούσας επιστολής του ΙΝ.ΚΑ Ηλείας , είναι να καταθέσει προτάσεις για την βελτίωση και ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας στην Ηλεία , το οποίο κατά την σωστή δομή λειτουργίας του θα αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο , καλύπτοντας με ποιότητα όλες τις ανάγκες πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας στον Νομό μας.

Ειδικότερα το ΙΝ.ΚΑ απαιτεί από την 6 Υ.Π.Ε με τον νέο χάρτη , να υπάρξουν νέες δομές, όπως υπηρεσίες πρόληψης , προστασία της δημόσιας υγείας , έμφαση στον ιατρό-κοινωνικό τομέα κ.λ.π.

Για το Ινστιτούτο καταναλωτών οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τον νέο χάρτη υγείας της Ηλείας είναι τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης , ισότητας στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη , εκπαίδευση και έλεγχο που τελικό στόχο θα έχουν , την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Αποτελεσματικότητα και απόδοση των Νέων υπηρεσιών θα πρέπει να περιέχει ποιότητα για όλους τους Ηλείους πολίτες ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό καθώς και η προσβασιμότητα στους χώρους υγείας να επιτρέπεται σε όλους τους πολίτες ( ανεξαιρέτως) με επάρκεια των υπηρεσιών.

Επίσης θεωρούμε ότι στο νέο σχέδιο «παροχών υγείας « θα πρέπει να προβλέπεται το πώς θα αντιμετωπίζονται οι νέες μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας όπως το AIDS , η νόσος των τρελών αγελάδων, η νόσος των πτηνών , η επάνοδος και έξαρση της φυματίωσης , το Στρες , ηπατίτιδα κ.λ.π.

Η 6η Υ.Π.Ε και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να λύσει επίσης και το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού( Ιατροί- Οδοντίατροι , Ιατρών με ειδικότητα την γενική ιατρική , ιατρούς εργασίας , Φαρμακοποιοί & Φαρμακεία Νοσοκομείων , νοσηλευτές , κ.λ.π.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένας και από τους σκοπούς της πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας ( Π.Φ.Υ) μεταξύ άλλων , θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο απεγκλωβισμός του συστήματος κατά την διάρκεια εφημερίας όπου όλοι οι πολίτες απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για παροχή υπηρεσιών .

Επίσης και η Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας θα πρέπει να ασκείται υποχρεωτικά στο Νομό Ηλείας , διότι ως γνωστό πρόκειται για πληθυσμό που αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό με πολίτες που έχουν χαμηλά εισοδήματα και σίγουρα η κάθε μετακίνηση ασθενή εκτός Νομού είναι «απαγορευτική».

Αίτημα του Ινστιτούτου καταναλωτών Νομού Ηλείας είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε το νέο σχέδιο να περιέχει ενημέρωση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος , της διατροφικής αλυσίδας, της υγιεινής και ασφαλείας της εργασίας , της ασφαλείας των τροφίμων, κ.λ.π

Είναι σημαντικό η ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση των πολιτών από την σχολική ηλικία μέχρι και την Τρίτη Ηλικία , προκειμένου να συνδυάσουμε ένα μελλοντικό θετικό σύστημα υγείας με μειωμένες δαπάνες .

Αυτά τα χρήματα θα ήταν αρκετά να καλύψουν νέες παροχές Υγείας με ποιότητα για τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών στο μέλλον .

Τελειώνοντας , θα θέλαμε να επιλυθεί επιτέλους το μεγάλο πρόβλημα με τα ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β .

Θα πρέπει οπωσδήποτε, να σχεδιαστεί εκ νέου σχέδιο ώστε να λυθούν χρονία και πάγια προβλήματα όπως ο χρόνος άφιξης των ασθενοφόρων στο συμβάν , στελέχωση πληρώματος των ασθενοφόρων, κάλυψη 100% των περιοχών της Ηλείας κ.λ.π .
Με εκτίμηση
Φώτης Ν. Αλεξόπουλος
Εκπρόσωπος ΙΝ.ΚΑ Νομού ΗλείαςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese