Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του… έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης»
διοργανώνει εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών ποιότητας κατά ISO 9001:2008 & διαπίστευσης εργαστηρίου κατά ISO 15189 των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:30-12:30 στο Ηράκλειο (Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλ. Κουντουριώτη), παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της, θα απονεμηθούν πιστοποιητικά ποιότητας στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κρήτης- Κέντρα Υγείας, καθώς και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, οι οποίοι μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, συμμορφώθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των προτύπων.

Η εν λόγω πιστοποίηση των Κέντρων Υγείας και τμημάτων νοσοκομείων της Κρήτης, βάσει διεθνών πρωτοκόλλων ποιότητας, σε τόσο μεγάλο αριθμό, αξίζει να σημειωθεί ότι υλοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το εγχείρημα αποτέλεσε όραμα της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, λόγω της αναγκαιότητας εφαρμογής και τήρησης συστήματος ποιότητας σε όλες τις δομές υγείας, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ενώ δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί χωρίς την συνεπή εργασία και συνεργασία των εργαζομένων στις δομές.

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, στην οποία, τα ΜΜΕ προσκαλούνται τα ΜΜΕ να παρευρεθούν.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese