Αναρτήθηκε στο site του υπουργείου Υγείας το… νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, στο οποίο ενσωματώθηκαν παρατηρήσεις, διορθώσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν μετά την πρώτη πρόταση της Επιτροπής Τιμών. Ωστόσο, το νέο Δελτίο δεν αναφέρει την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων τιμών, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα στην αγορά, τα οποία και αναμένεται να απαντηθούν άμεσα.

Δείτε εδώ Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese