Τον Σεπτέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την… Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2010-2015, ως επακόλουθο της δέσμευσής της για υλοποίηση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο βάσει του οποίου προωθούνται πολιτικές ισότητας των φύλων στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μετά την λήξη της Στρατηγικής της περιόδου 2010-2015, υπήρξε μία διαδικασία διαβούλευσης και προβληματισμού για την προετοιμασία της νέας Στρατηγικής μετά το 2015. Κατά την πορεία αυτής της διαδικασίας και παρά την προσπάθεια και την στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών της ΕΕ, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, φάνηκε ότι η ιεραρχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν στήριζε την προοπτική συνέχισης μίας νέας Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων. Η Λετονική Προεδρία σε συνεργασία με την Γαλλία, την Σουηδία και την Γερμανία ανέλαβαν την πρωτοβουλία και συνέταξαν ένα κείμενο-επιστολή των αρμοδίων Υπουργών σε θέματα Ισότητας Φύλων των Κρατών-Μελών με επιχειρηματολογία υπέρ της υιοθέτησης μίας νέας Στρατηγικής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, το οποίο απευθύνθηκε στην Επίτροπο Jourova στις αρχές Ιουνίου. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, την επιστολή συνυπέγραψε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης που διεξήχθη στις Βρυξέλες στις 7 Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάστηκε ένα απλό κείμενο εργασίας, το οποίο επαναλαμβάνει τους 5 τομείς προτεραιότητας της προηγούμενης Στρατηγικής, δηλαδή αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, μείωση μισθοδοτικού και συνταξιοδοτικού χάσματος, προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φύση του κειμένου δεν δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων και δράσεων που περιγράφει και θέτει σε δεύτερη μοίρα τα θέματα της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 5 προτεραιότητες της προηγούμενης Στρατηγικής εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και δεσμεύεται να εργαστεί για την υλοποίησή τους. Εντούτοις, παραβλέπει και παραμερίζει το γεγονός ότι, για να υπάρξει συντονισμένη και επαρκής-στοχευμένη δράση χρειάζεται παράλληλα υποστήριξη από ένα πολιτικά ισχυρό δεσμευτικό πλαίσιο με προκαθορισμένες προτεραιότητες και στόχους, και όχι ένα απλό κείμενο εργασίας (staff working document).

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών της 7ης Δεκεμβρίου, υπεγράφη δήλωση από το τρίο της Προεδρίας (Ολλανδία, Σλοβακία, Μάλτα), η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης νέας πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημιουργία μίας Στρατηγικής για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2016-2020, συνδεδεμένης με την Στρατηγική 2020 της ΕΕ και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξέφρασε την δυσφορία της για το γεγονός της υποβάθμισης του θέματος της Στρατηγικής στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και απέστειλε σχετικά ενημερωτικά σημειώματα πριν την διεξαγωγή του, με στόχο την ανατροπή του κειμένου και την στήριξη ενός νέου περισσότερο πολιτικά δεσμευτικού. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου εξεφράσθη δυσαρέσκεια από το σύνολο των Υπουργών για την μη δεσμευτικότητα του κειμένου. Ιδιαίτερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης που οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τις συνέπειές της σε σχέση με τους άνδρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατό να παραμένει αδρανής και να αφήνει τα ζητήματα της ισότητας των φύλων στην τύχη τους.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese