Τα αεροδρόμια αυτά εξυπηρέτησαν το 2014 22 εκατομμύρια επιβάτες και κοντά στα 23 εκατομμύρια σε επιβάτες για το 2015… 

Το εγγυημένο τίμημα που θα λάβει η χώρα είναι μόλις ένα ευρώ το χρόνο ανά επιβάτη δηλαδή 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο καταβλητέο μίσθωμα. Επιπλέον θα δοθούν 1.234 δισ. ευρώ εφάπαξ τίμημα. Το ετήσιο κόστος αναπροσαρμόζεται ετησίως με τον πληθωρισμό, (σήμερα αρνητικός) καθώς και κυμαινεται ανάλογα με τα Κέρδη προ Φόρων της επιχείρησης πλην των Τόκων και Αποσβέσεων των αεροδρομίων. 
Τα αεροδρόμια αυτά οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους τα έβαλαν στα προαπαιτούμενα του τρίτου Μνημονίου και ήταν μέρος του γνωστού εκβιασμού στον οποίο αν δεν υποκύψεις οφείλεις να βγει από το ευρώ. Προφανώς ευτελές το τίμημα για υποδομές εθνικής σημασίαςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese