Ανοικτό ενδεχόμενο δημιουργίας…
πλωτών κέντρων φιλοξενίας μεταναστών αφήνει άρθρο του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή και περιλαμβάνει μέτρα του λεγόμενου «παράλληλου προγράμματος» της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Η διάταξη δίνει το δικαίωμα στο υπουργείο Ναυτιλίας να συνάπτει συμβάσεις για μίσθωση πλωτών μέσων, όχι απλά για τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα αλλά και για την διαμονή, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, αναφορά περι τοποθέτησης κέντρου ταυτοποίησης εντός των πλωτών μέσων – για την ώρα – δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 προβλέπεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών, με ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα».

Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πως: «κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους η Ελλάδα έχει γίνει κύρια έξοδος διαφυγής προς την Ευρώπη χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2014) σημειώθηκε αύξηση προσφυγικών ροών δια μέσου των θαλάσσιων συνόρων της χώρας μας» και σε άλλο σημείο επισημαίνεται: «Οι εκτιμήσεις για μείωση των προσφυγικών ροών κατά τους πρώτους μήνες του Φθινοπώρου του 2015 δεν έχουν επαληθευτεί με αποτέλεσμα οι χιλιάδες αφίξεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να συνεχίζονται. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία έχει πλέον καταστεί σαφές ότι εξακολουθεί να συντρέχει ανάγκη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί στις θαλάσσιες πύλες εισόδου της χώρας και ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω της μαζικής και ανεξέλεγκτης εισόδου μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών. Για τη διασφάλιση της θαλάσσιας μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί μια ταχύτερη αλλά και αξιόπιστη διαδικασία κατάρτισης αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα. Με το άρθρο 54 εξειδικεύει τους ισχύοντες κανόνες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες περιστάσεις της ναύλωσης πλωτών μέσων για την αντιμετώπιση αναγκών σίτισης, διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μεταναστών».
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese