Ο Άρειος Πάγος με ανάλογη υπόθεση που αφορά την αποπομπή  των Διοικητών εξέδωσε την…

υπ αριθμ 5 και 6 /12014 σύμφωνα με την οποία  έκρινε  θετική την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας  προισταμένων ,γενικών  διευθυντών  και διευθυντών που απασχολούνται στο Δημόσιο  και μάλιστα χωρίς αποζημίωση και τη δικαιολόγησε ότι αυτές οι θέσεις των κρατικών φορέων  είναι θέσεις πολιτικής εμπιστοσύνης.

  Να σημειωθεί ότι παλιότερα όταν παύονταν Διοικητές πριν τη λήξη της θητείας των προσέφευγαν στον Άρει Πάγο όπου εκεί δικαιώνονταν!!!English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese