Συνολικά 637 ακίνητα αξίας ύψους €192 εκατ. στην Ελλάδα έχουν περιέλθει στην κατοχή της Τράπεζας Κύπρου έναντι χρεών. Όπως μάλιστα πληροφορείται ο «Φ», η Τράπεζα Κύπρου…
επικεντρώνει τις προσπάθειες της στο να πουλήσει τα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της είτε ως κληρονομιά από την πρώην Λαϊκή Τράπεζα είτε έναντι χρεών, καθώς στόχος της είναι η άντληση ρευστού. Πολλά από τα ακίνητα προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και για την πώλησή τους ακολουθείται διαδικασία ανοικτής πλειοδότησης.

Πέρυσι το Δεκέμβριο, τα ακίνητα στην Ελλάδα που ήταν στην κυριότητα της Τράπεζας Κύπρου έναντι χρεών είχαν λογιστική αξία €179 εκατ. ενώ τον Μάρτιο φέτος η αξία τους ανερχόταν στα €200 εκατ.

Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμάνθηκε η αξία των ακινήτων της τράπεζας στην Ελλάδα τον Ιούνιο φέτος (€199 εκατ.) για να μειωθεί τον Σεπτέμβριο στα €192 εκατ. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της τράπεζας τον Σεπτέμβριο φέτος, η έκθεση δανεισμού στην Κύπρο με εγγυήσεις ακινήτων στην Ελλάδα έφτασε τα €68 εκατ.

Πρόσφατα η Τράπεζα Κύπρου πούλησε τρία ξενοδοχεία συνολικής αξίας €9,6 εκατ. στην Ελλάδα. Τα ξενοδοχεία τελούσαν υπό λειτουργία και περιήλθαν στην κυριότητα της από το χαρτοφυλάκιο της Λαϊκής. Το ένα ξενοδοχείο βρίσκεται στην Αθήνα, περιοχή Γλυφάδας και τα άλλα δύο βρίσκονται στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η διάθεση των τριών αυτών περιουσιακών στοιχείων επιτεύχθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία στην Ελλάδα, με την τιμή πώλησής τους εντός των εκτιμήσεων της τράπεζας.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι μέσω της στρατηγικής αυτής κίνησης, επιτυγχάνει τη μείωση του κινδύνου από την έκθεση της στην Ελλάδα, τη συρρίκνωση του κινδύνου στον ισολογισμό της καθώς επίσης και την απομόχλευση του ισολογισμού της και προσθέτει ότι η διαδικασία διάθεσης ακινήτων στην Ελλάδα, συνεχίζεται.

Στην παρούσα φάση στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Κύπρου είναι διαθέσιμα προς πώληση συνολικά 15 ακίνητα στην Ελλάδα. Ειδικότερα τα ακίνητα αφορούν καταστήματα, επαγγελματικά κτίρια, γραφεία, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια αποθηκών και βιομηχανικά ακίνητα αξίας από €125 χιλιάδων μέχρι €1,8 εκατ.

Το ακριβότερο ακίνητο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα στην παρούσα φάση είναι ένα βιομηχανικό κτήριο στην Ελευσίνα με ελάχιστη τιμή πώλησης τα €1,8 εκατ. συνολικής επιφάνειας 21.350 τμ. Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει εργοστάσιο με ισόγειο, υπόγειο, πατάρι (Γραφεία) και δώμα (Κατοικία), ισόγειο εργοστάσιο και αγροτεμάχιο.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese