Κάποιος προσπάθησε να ρίξει το Internet κάνοντας DDoS επίθεση στα κεντρικότερα και πιο βασικά όργανα του Internet, τους κεντρικούς διακομιστές DNS… 

Στις αρχές της εβδομάδας οι κεντρικοί DNS servers χτυπήθηκαν από επίθεση DDoS. Εκεί δέχθηκαν πάνω από 5 εκατομμύρια ερωτήματα το δευτερόλεπτο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συμφόρηση και να γίνει δύσκολη η εξυπηρέτηση κανονικών ερωτημάτων. 
Οι DNS Server (Domain Name System) είναι υπεύθυνοι για την επίλυση ονομάτων δηλαδή την αντιστοίχηση διευθύνσεων IP με δικτυακά ονόματα (domain names) και οι κεντρικοί server είναι 13 στον αριθμό. 

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα οι 3 από τους 13 server να βγουν εκτός λειτουργίας για περίπου 2 ώρες και σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τους φορείς που διαχειρίζονται τους servers δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τόσης μεγάλης ισχύος επίθεση αλλά ούτε και τα κίνητρα. Ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό αντίκτυπο στην γενική λειτουργία του ίντερνετ. English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese