Κυκλοφοριακές αλλαγές την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στο… τμήμα Άγιος Σώζοντας – Κάτω Αρχάνες όπου απαιτείται διάνοιξη στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας στον επαρχιακό δρόμο «31». Κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνει αποκλεισμός του αντίστοιχου ρεύματος κυκλοφορίας (εκ’ περιτροπής ρύθμιση) και θα υπάρξει ανάλογη εργοταξιακή σήμανση. Εκτός από τις αναφερόμενες πινακίδες θα υπάρχουν και σηματωροί ανά κατεύθυνση οι οποίοι θα προειδοποιούν του διερχόμενους οδηγούς . Επίσης κυκλοφοριακοί κώνοι σε απόσταση 12μ μεταξύ τους κατά μήκος ώστε να προσδιορίζεται σαφώς ο ελεύθερος χώρος για την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εργασίες την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου θα εκτελεστούν από 9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. (8 ώρες).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese