Η σκληρή απόφαση της διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά τις μεγάλες «βουτιές» που έγιναν στην επετηρίδα από το υπουργικό συμβούλιο κατά τις τελευταίες προαγωγές στα ανώτατα δικαστήριαΗ παραβίαση…

 

της αρχαιότητας (επετηρίδας) κατά τις προαγωγές των προέδρων και των αντιπροέδρων στα τρία μεγάλα δικαστήρια της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο) δημιουργούν υπόνοια για ευνοιοκρατία και προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης.
Αυτή είναι η σκληρή απόφαση της διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά τις μεγάλες «βουτιές» που έγιναν στην επετηρίδα από το υπουργικό συμβούλιο κατά τις τελευταίες προαγωγές στα ανώτατα δικαστήρια.

Οι συνταγματικές επιταγές επιτάσσουν την τήρηση της επετηρίδας (αρχαιότητα) κατά τις προαγωγές των προέδρων και αντιπρόεδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων από το υπουργικό συμβούλιο, επισημαίνει η διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε πρακτικό της (απόφαση).

Μάλιστα, το επίμαχο πρακτικό με τις σαφείς θέσεις των δικαστών του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου απεστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον γενικό γραμματέα της Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τις πρόσφατες προαγωγές στις θέσεις προέδρων και αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο που έγιναν στις 17 Νοεμβρίου  2015 από το υπουργικό συμβούλιο έγιναν βαθιές «βουτιές» στη επετηρίδα, που έφτασαν μέχρι την 20 θέση, ενώ παραλήφθηκαν  αξιόλογοι δικαστικοί λειτουργοί.

Αναγκαίο είναι να επισημανθεί, ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  πριν την υλοποίηση των επίμαχων προαγωγών και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου 2015 είχε συνεδριάσει και πάλι και είχε εκφράσει την ευχή όπως κατά την διαδικασία των επιλογών για την κάλυψη των κενών θέσεων των προέδρων και αντιπροέδρων να τηρηθεί «προεχόντως η αρχαιότητα, έτσι ώστε να μην παραβιάζεται, χωρίς σημαντικό λόγο η υφιστάμενη ιεραρχία, καθόσον παρεκκλίσεις από τη σειρά αρχαιότας πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία των σχηματισμών του δικαστηρίου και την αρμονική συνύπαρξη των μελών του».

Μετά τις «βουτιές» στην επετηρίδα ορισμένα μέλη του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ζήτησαν την σύγκλιση της διοικητικής Ολομέλειας του δικαστηρίου με μοναδικό θέμα την μη τήρηση της επετηρίδας.

Η Ολομέλεια υπογραμμίζει ότι το υπουργικό συμβούλιο διαθέτει μεν ευρεία διακριτική ευχέρεια στις επιλογές του ως προς τα πρόσωπα που θα προαχθούν, αλλά «περιορίζεται όμως από την υποχρέωση σεβασμού της συνταγματικής αρχής της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας που υπηρετείται και με το σεβασμό της αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών, θεσμού με τον οποίο πραγματώνεται η ως άνω συνταγματική αρχή».

Η μη παραβιάση της αρχαιότητας «αποδεικνύει το σεβασμό της εκτελεστικής εξουσίας στην ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας και στους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς ως άμεσα όργανα του κράτους».

Αντίθετα, υπογραμμίζει η Ολομέλεια, «παρεκκλίσεις από την αρχαιότητα που δεν μπορεί να εξηγηθούν -ούτε εξηγήθηκαν- όχι μόνο δύναται να πλήξουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, να θέσουν σε δοκιμασία το φρόνημα των δικαστικών λειτουργών και να δημιουργήσουν υπόνοια για ευνοιοκρατία και προσπάθεια χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, αλλά και να προκαλέσουν δυσαρμονία μεταξύ των δικαστικών λειτουργών του δικαστηρίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη για την Δικαιοσύνη και τους διαδίκους δυσλειτουργία του δικαστηρίου και των σχηματισμών του».

Η Ολομέλεια, κλείνοντας, εξέφρασε και πάλι την ευχή οι συντεταγμένες εξουσίες κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 90 του Συντάγματος, να εφαρμόζουν  την αρχαιότητα κατά τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών.

Ορισμένοι, δικαστές δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, όπως και η νέα πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ανδρονίκη Θεοτοκάτου αποχώρησε και δεν συμμετείχε στην Ολομέλεια, στην οποία προήδρευσε η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Φλωρεντία Καλδή. English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese