Η περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται η Ουάσιγκτον…
ήταν αρχικά ένας βάλτος γεμάτος με μολυσμένα κουνούπια. Χρειάστηκαν χρόνια για να αποστραγγισθεί και να καθαριστεί πριν μεταφερθεί εκεί η πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Πηγή