Ένας χρήστης του Reddit, ο Haayoaie, δημιούργησε έναν χάρτη που…
δείχνει τις πιθανότητες που έχει κάθε χώρα της Ευρώπης να δει φέτος Λευκά Χριστούγεννα.

Όπως έγραψε ο ίδιος, αυτό που τον κινητοποίησε ήταν η σπανιότητα του φαινομένου, αφού μόνο το 10% των Ευρωπαίων μένουν σε περιοχή όπου τα Χριστούγεννα είναι χιονισμένα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του, μάλλον θα πρέπει να τα ξεχάσουμε!