Τα άλογα έχουν ένα περίεργο …
χαρακτηριστικό: δεν μπορούν να κάνουν εμετό!
Πηγή