Καλά δεν του έχει μιλήσει…
ποτέ κανείς για τον συμπιεσμένο αέρα; Δεν είχε ποδήλατο μικρό;