Από την Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση…

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη και του κ. Ιωσήφ Σηφάκη, προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και παγκοσμίως κορυφαίου επιστήμονα της Πληροφορικής ο οποίος το 2007 τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ (αντίστοιχο για την Πληροφορική του βραβείου Νόμπελ).

Ο κ. Σηφάκης, ως πρόεδρος του ΕΣΕΤ, μετέφερε τον προβληματισμό και τις ανησυχίες του Συμβουλίου για τον υπό ψήφιση νόμο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, το ΕΣΕΤ θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί πισωγύρισμα και αρνητική εξέλιξη σε πολλά σημαντικά θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι το προτεινόμενο κυβερνητικό νομοσχέδιο δεν προωθεί την υλοποίηση του «Ενιαίου Χώρου Έρευνας», ενοποίηση που συνιστά προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας στην Ελλάδα. Η όσμωση μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, όσμωση που απαντάται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, πρέπει να υλοποιηθεί και στην πατρίδα μας με ταχείς ρυθμούς. Επίσης, το κυβερνητικό νομοσχέδιο επιτείνει το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας με αποτέλεσμα την αδιαφάνεια, τις επικαλύψεις αλλά και την απώλεια σημαντικών πόρων από Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Οι κ. Σηφάκης ανέπτυξε στον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων γιατί και πώς το σχέδιο νόμου συνιστά υποβάθμιση του ρόλου του ΕΣΕΤ ως ανώτατου συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της Πολιτείας για την έρευνα και την τεχνολογία και ως εγγυητή της αξιοκρατίας στο πεδίο αυτό. Αντίθετα, ισχυροποιεί το ρόλο της πολιτικής μέσω της θεσμικής ενίσχυσης του εκάστοτε αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού. Μεγάλο πισωγύρισμα αποτελεί και η επιμονή του νομοσχεδίου στην απαξίωση της αριστείας, η αντίθεση προς τη συνεχή αξιολόγηση καθώς και η αποσύνδεση της χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων από την αξιολόγηση.

Ο κ. Λεβέντης παρακάλεσε το συνομιλητή του να μεταφέρει στο ΕΣΕΤ τη στήριξή του προς τη λειτουργία του τελευταίου ως του ανώτατου συμβουλευτικού φορέα για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα. Επίσης, την πάγια θέση της Ένωσης Κεντρώων τα πολιτικά και κομματικά συμφέροντα να παραμένουν μακριά από το χώρο της έρευνας. Το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρώων συμπίπτει με το στόχο του ΕΣΕΤ να αναβαθμιστεί η πατρίδα μας ως χώρα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας όπου θα επικρατεί η αριστεία, η διαφάνεια και η αξιοκρατία γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε τον καλύτερο μοχλό οικονομικής και γενικότερης ανάπτυξης.

Οι δύο άνδρες κατέληξαν ότι θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή για τα θέματα που συζητήθηκαν και ότι σύντομα στο μέλλον θα υπάρξει και δεύτερη συνάντησή τους.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese