Αυστραλιανή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο…
«Tobacco Control», έδειξε πως είναι καθορισμένο πριν τη γέννησή μας αν θα εξελιχθούμε σε καπνιστές ή όχι.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Τα παιδιά των γυναικών που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν 3πλάσιες πιθανότητες να αρχίσουν το τσιγάρο μέχρι την ηλικία των 14 ετών και 2πλάσιες να το ξεκινήσουν αργότερα.
Πηγή