Αφού πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της αχαϊκής πρωτεύουσα οι συγκεντρωμένοι, κατέληξαν στο …
Παράρτημα στην οδό Κορίνθου, απ’ όπου ξεκίνησαν, όπου και παραμένουν.

Πηγή