Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας πληροφορήθηκε πως…
οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης των δήμων της χώρας, έχουν περιθώριο έως τις 29 Δεκεμβρίου 2015, να αποστείλουν αρμοδίως τα στοιχεία των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. Αυτό σημαίνει πως η καταβολή θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα τον πρώτο μήνα του 2016.

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας θεωρεί απαραίτητο η καταβολή να πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου 2015 διότι τα χρήματα των προνοιακών επιδομάτων αποτελούν για τους περισσότερους Ανθρώπους με Αναπηρία το μοναδικό τους εισόδημα, το αναγκαίο εισόδημα για να κάνουν γιορτές. Πιστεύουμε πως η ταχεία συγκέντρωση των στοιχείων αρχείου από τους ΟΤΑ είναι δυνατή, γεγονός που διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας ώστε να κατανεμηθούν άμεσα τα απαραίτητα κονδύλια στους ΟΤΑ και να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα εντός Δεκεμβρίου 2015.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese