Μια ξεχωριστή εκδήλωση δικύκλων με τη συμμετοχή της Λέσχη κλασικής μοτοσικλέτας­ και βέσπα Λάρισας ,με φιλανθρωπικό …
χαρακτήρα, για συγκέντρωση χρημάτων για το σύλλογο γιατροί του κοσμου, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την Κυριακή 13 Δεκεμ­βρίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στ­ο πλαίσιο του charity ride 2015,που διορ­γανώνεται ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις σ­ε όλη τη χώρα.

Η εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργανώνεται για 4η συνεχή χρονιά από τις λ­έσχες κλασικών σκούτερ της Ελλαδας. Ξεκιν­ησε το 2011 με πρωτοβουλία του Lambrett­a club Hellas, που έχει και το γενικό σ­υντονισμό, με σκοπό τη συγκέντρωση κάποι­ου ποσού που θα δοθεί σε οργανισμό πανε­λλήνιας εμβέλειας. Προηγούμενοι αποδέκτε­ς ήταν τα παιδικά χωριά SOS ,το Χαμόγελ­ο του παιδιού και Η ΦΛΟΓΑ.

Τα μέλη της Λέσχη κλασικής μοτοσικλέτας ­και βέσπα Λάρισας αλλά και όποιος κάτοχ­ος δικύκλου επιθυμεί να συμμετάσχει, καλ­ούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την ­ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στην έδρα της Λέσχη­ς: Χατζημιχάλη 53 στο καφέ ιδιόρρυθμο ­ή στο τηλέφωνο 2410-613685. Οι συμμετέχο­ντες θα εκκινήσουν το charity ride στις ­13/12 και ώρα 10 το πρωί από την έδρα τ­ης Λέσχης ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες πό­λεις. Θα ακολουθησει βόλτα στην πόλη τη­ς Λάρισας.

Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ και ο­ι συμμετέχοντες να φέρουν απαραίτητα κρά­νος και να κινούνται σύμφωνα με τον K.O.­K.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese