“Ναι ” είπε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εγκατάσταση και λειτουργία καµερών στο εσωτερικό …
17 συρµών 3ης γενιάς του Μετρό της Αθήνας οι οποίοι κινούνται στις γραμμές 2 και 3, για λόγους ασφαλείας.

Η Αρχή (υπ΄αριθμόν 104/2015) αποφάσισε , κατά πλειοψηφία, ότι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο εσωτερικό των συρμών, με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που έχει προτείνει η ΣΤΑΣΥ “συνιστά αναλογικό μέτρο για τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας εν όψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μεταφορικού μέσου του μετρό (υπόγειες εγκαταστάσεις, πληθώρα εγκαταστάσεων και απομακρυσμένων σημείων, συνωστισμός) και της δυσχέρειας αποτελεσματικής εφαρμογής άλλων ηπιότερων μέσων”.

Αν και στο παρελθόν ανάλογο αίτημα είχε απορριφθεί η Αρχή στην επίμαχη απόφαση επικαλείται έγγραφο του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:

– η ασφάλεια του συστήματος µμεταφορών πρέπει να έχει δύο κύριους στόχους: την πρόληψη πιθανών ανθρώπινων θυμάτων και τη µμείωση των ζημιών που θα προκληθούν από την βλάβη των εγκαταστάσεων και τη διακοπή των ζωτικών υπηρεσιών.

– τυχόν φυσικά µμέτρα ασφάλειας (προσωπικό και διαδικασίες ασφάλειας) δεν µπορούν να αναπτυχθούν σε όλο το µμήκος και εύρος του δικτύου

– τα τεχνολογικά µμέτρα ασφάλειας και ιδίως τα συστήματα εικονοληψίας δεν µπορούν να αποτρέψουν στον απόλυτο βαθμό τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλες σκόπιµες πράξεις, αλλά µμπορούν να αποθαρρύνουν σε σημαντικό βαθμό ενέργειες ενάντια σε προστατευόμενους χώρους και να εξασφαλίσουν καθαρή, συνεχή και αξιόπιστη εικόνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή µμείζονος περιστατικού µμαζικών απωλειών σε δυσπρόσιτα ή έστω προσωρινώς απρόσιτα µμέρη του δικτύου.

Η μειοψηφία διατύπωσε την άποψη πως “δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι το υπό εξέταση σύστημα θα επιτύχει αποτελεσματικά τον επιδιωκόμενο σκοπό και μάλιστα αποτελεσματικότερα από ό,τι θα επιτυγχανόταν µε το ηπιότερο μέσο των υπαλλήλων ασφαλείας µμέσα στα βαγόνια, ώστε να δικαιολογείται επαρκώς ο σοβαρός αυτός περιορισμός του ατομικού δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων των επιβατών”.

Πάντως, όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, το μισθολογικό κόστος για την τοποθέτηση προσωπικού στους συρμούς “σε κάθε όχημα των γραµµών 2 και 3 (κάθε συρμός έχει 6 οχήματα, άρα 6 φύλακες ανά συρμό) θα επέφερε μέσο κόστος περίπου 468.504 ευρώ το μήνα, δεδομένου ότι οι θεωρητικές ώρες λειτουργίας (τραινοώρες) είναι 3.615 για µία βδομάδα, και η κάθε ώρα εργασίας του φύλακα κοστίζει 5.4 ευρώ”.
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese