Τον έλεγχο σε βάθος στο δήμο Γαύδου και την διερεύνηση τυχών πειθαρχικών και… ποινικών ευθυνών ζητούν από τα αρμόδια όργανα τα μέλη του Συνδυασμού «Γαύδος για όλους».

Με ανοιχτή επιστολή τους αναφέρουν όλα όσα χρήζουν να γίνουν άμεσα στο δήμο Γαύδο και ενημερώνουν τους πολίτες για τις κινήσεις που έχουν κάνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αναφορικά με την τη βασική λειτουργία του Δήμου, τη διαχείριση των οικονομικών, την έλλειψη διαφάνειας, την μη υποβολή αναφορών (στοιχείων Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010) στον κόμβο διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ, την μη σύνταξη ισολογισμού-απολογισμού για το περασμένο έτος, την μη εκτέλεση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ για ορισμό ορκωτών λογιστών και για πολλά άλλα βασικά θέματα του Δήμου μας, που είτε υπήρχαν ή δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα καταθέσαμε από της 9-11-2015 σχετική Αναφορά με αποδέκτες: α) Τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, β) Τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΣ, γ)Τον Γενικό Γραμματέα Αποκέντρωσης Κρήτης, και δ)Τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, από τους οποίους ζητάμε τον έλεγχο σε βάθος, στο δήμο μας και την διερεύνηση τυχών πειθαρχικών και ποινικών ευθηνών από τους εμπλεκόμενους όπως επίσης και της άμεσες ενέργειές όλων για διαχειριστικό έλεγχο.

Επίσης μετά την υποβολή της Αναφοράς μας πραγματοποιήσαμε συναντήσεις αρχικά με τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιτζή και με τον Γ. Γραμματέα του ΥΠΕΣ κ. Πουλάκη στις 13-11-2015 και με τον Γ.Γ Αποκέντρωσης Κρήτης στις 17-11-2015 τους οποίους ενημερώσαμε και προφορικά για τα διαλαμβανόμενα στο Δήμο μας και αναμένουμε για της ενέργειες του.

Παράλληλα στις 09-11-2015 ζητήσαμε από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Χανίων, η οποία εξυπηρετεί οικονομικά το Δήμο μας, να μας χορηγήσει σε αντίγραφα το πρώτο φύλλο από συγκεκριμένα χρηματικά εντάλματα του έτους 2014 που έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου μας και το πρώτο φύλλο από όλα όσα έχουν εκδοθεί το έτος 2015 για το Δήμο Γαύδου.

Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε απάντηση στις 13-11-2015 από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, στην οποία μας ενημέρωνε, ότι το αίτημα μας διαβιβάστηκε από τη Δήμαρχο Γαύδου στο ΥΠΕΣ στο οποίο θέτει το ερώτημα εάν έχουν πρόσβαση τα μέλη του Δ.Σ στα εντάλματα και σε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Η ίδια απάντηση είχε δοθεί και σε αίτηση του Τσιγωνάκη Εμμανουήλ Αντιπροέδρου της Ο.Ε λίγες μέρες πριν από Υπάλληλο της Ταμιακής Υπηρεσίας Χανίων στην οποία ζητούνταν συγκεκριμένο ένταλμα και σύμβαση εργασίας.

Τονίζουμε ότι τα αιτούμενα που αφορούν το έτος 2014 τα είχαμε ζητήσει και στις 30-4-2015 από την Ταμιακή του Δήμου Χανίων από την οποία, ενώ ζητούσαμε όλα όσα έχουν κοπεί από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι την ημερομηνία της αίτησης, μας χορηγήθηκαν περίπου τα μισά από αυτά.

Αυτά που μας δόθηκαν τότε που ήταν σε σύνολο τους (33) δεν περιείχαν προσωπικά δεδομένα ; και τα υπόλοιπα του 2014 και αυτά του 2015 περιέχουν;. !!!!

Για το όλο θέμα των ενταλμάτων ζητήσαμε με έγγραφο μας την παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων (Εισαγ Εντολή) ο οποίος με την από 23-11-2015 Απόφαση του έδωσε έγγραφη Εισαγγελική Εντολή προς την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Χανίων να μας χορηγηθούν τα Χρηματικά εντάλματα, τα οποία και μετά την παρέμβαση του Εισαγγελέα (από 23-11-2015 έως σήμερα (12)μέρες ) δεν έχουν χορηγηθεί ακόμα όπως επίσης δεν μας έχει καθοριστεί κάποια ημερομηνία που θα δοθούν γεγονός που προξενεί πολλά ερωτηματικά στο τι αποκρύπτεται πίσω από αυτά και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση;;;

Ευελπιστούμε ότι έστω και με αυτή τη καθυστέρηση να δοθεί επιτέλους άμεσα ένα αίσιο τέλος ώστε να μην κριθεί αναγκαίο να απευθυνθούμε εκ νέου στον Εισαγγελέα για την μη εκτέλεση της Εισαγγελικής εντολής.

Οι ενέργειες αυτές δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας καλικρατικού Δήμου. Όλοι όσοι έχουν άμεση σχέση με το Δήμο Γαύδου θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είμαστε νόμιμα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ, εκπροσωπούμε το 49% του πληθυσμού του Νησιού και είναι αδιανόητο ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε γνώση των εγγράφων και των οικονομικών στοιχείων του Δήμου μας και να ασκούμε έλεγχο Δημοτικής Αρχής.

Τέλος θεωρούμε ότι οι αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα πρέπει να πάρουν άμεσα θέση για τα διαλαμβανόμενα στο Δήμο Γαύδου. Για ενέργειες όπως, το ξαφνικό αναιτιολόγητο κλείσιμο του Δημαρχείου κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα ονόματα (υψηλόβαθμα) ότι είχαν ενημερωθεί, η μη χορήγηση ενταλμάτων σε Δημοτικούς Συμβούλους ακόμα και μετά την παρέμβαση του Εισαγγελέα (μέχρι σήμερα), η παντελή έλλειψη ενημέρωσης μας για τα οικονομικά του Δήμου, η ξαφνική απομάκρυνση του μοναδικού υπαλλήλου του Δήμου από βασικές αρμοδιότητες όπως αυτή του πρωτοκόλλου, η θωράκιση των εισερχόμενων εγγράφων μακριά από εμάς και πολλά άλλα για τα οποία τους έχουμε ενημερώσει με την από 9-11-2015 Αναφορά μας είναι βασικά θέματα , για τα οποία οι αρμόδιοι θα πρέπει να πάρουν θέσει.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese