Στον αέρα βρίσκονται χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην Θράκη που… περιμένουν είτε να υπαχθούν στην διαδικασία για την ρύθμιση των οφειλών τους προς τις Τράπεζες, είτε να επικυρώσουν την υπαγωγή τους στον Νόμο Κατσέλη, περιμένοντας από τα κατά τόπους Τραπεζικά ιδρύματα να τους χορηγήσουν τα κατά τον Νόμο απαραίτητα έγγραφα.

Πρόκειται για πρόβλημα που έχει ανακύψει μετά την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας από την οποία έχει τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων η 31η Δεκεμβρίου. Οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες της περιοχής υπέβαλαν μετά την αλλαγή του Νόμου αίτημα προς τις Τράπεζές τους ώστε να τους χορηγηθούν βεβαιώσεις οφειλών και κάθε άλλο απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο, ωστόσο παρά το γεγονός πως οι Τράπεζες είναι υποχρεωμένες εντός 10 εργάσιμων ημερών να παραδώσουν τα σχετικά έγγραφα στους καταναλωτές, αυτό δεν συμβαίνει.

“Πλήθος καταγγελιών έχει δεχθεί η Ένωση Καταναλωτών Ν. Ροδόπης το τελευταίο χρονικό διάστημα από υπερχρεωμένους δανειολήπτες, οι οποίοι προσπαθούν εναγωνίως να συλλέξουν τα απαιτούμενα εκ του Νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπαχθούν στη διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών τους ως υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Νόμος Κατσέλη), μετά την τροποποίηση του Νόμου αυτού τον Αύγουστο 2015 και πριν την καταληκτική ημερομηνία, που έθεσε ο νομοθέτης προσφάτως, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή τους σύμφωνα με τις παλαιότερες ευεργετικές διατάξεις την 31η Δεκεμβρίου 2015” αναφέρει η ΕΝΚΑ Ροδόπης, εξηγώντας πως “ειδικότερα, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ), κωλυσιεργούν δραματικά στη χορήγηση τόσο των δανειακών συμβάσεων, όσο και των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, που σύμφωνα με το Ν.3869/2010 οφείλουν απαρέγκλιτα να χορηγούν εντός προθεσμίας ΔΕΚΑ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την κατάθεση της αίτησής τους για τη χορήγηση της Βεβαίωσης αυτής, επικαλούμενες δήθεν καταστάσεις ανωτέρας βίας, έλλειψης προσωπικού κλπ.”.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί υπερχρεωμένος δανειολήπτης, ο οποίος ενώ κατέθεσε αίτηση για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών και χορήγηση αντιγράφων δανειακών συμβάσεων την 02α-10-2015 σε τοπικό Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, δεν έχει λάβει έως σήμερα καμία απάντηση, σε ερώτηση δε του καταναλωτή σε υπάλληλο της Τραπέζης περί του χρόνου χορήγησης των εν λόγω δικαιολογητικών, η απάντηση αυτού ήταν ότι: «Υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας! Μπορεί να μην τα λάβετε ούτε έως το τέλος της χρονιάς!».

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά Ειρηνοδικεία της επαρχίας έως πρόσφατα δεν ελάμβαναν αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ήδη από τον Αύγουστο του 2015, ουσιαστικά στερούν το δικαίωμα από τον υπερχρεωμένο δανειολήπτη να υπαχθεί στο Ν.3869/2010 και να ρυθμίσει τις οφειλές του, προστατεύοντας παράλληλα την κύρια κατοικία του.

Για τους λόγους αυτούς η ΕΝΚΑ Ροδόπης ζητά από την Κυβέρνηση να παρέμβει δραστικά, προκειμένου να καταστείλει την αθέμιτη αυτή συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να παρατείνει την καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων υπερχρεωμένων καταναλωτών σύμφωνα με το παλαιό ευνοϊκότερο καθεστώς, για χρονικό διάστημα πέραν της 31ης-12-2015.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese