Διαβάστε την ανακοίνωση: “Ένα τεράστιο σκάνδαλο εθνικών διαστάσεων συντελέσθηκε υπό τον… ευφημισμό «ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών»! Ενώ, κατά την περίοδο 2012 – 2013, το ελληνικό δημόσιο διέθεσε 25 δις ευρώ μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών συστημικών τραπεζών και, με βάση τις τιμές των μετοχών, το κράτος υπήρξε ο βασικός τους μέτοχος, ελέγχοντας τουλάχιστον το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου, πριν από λίγες ημέρες οι ξένοι κεφαλαιούχοι προσέφεραν περίπου 9,1 δις ευρώ για να στηρίξουν τις τράπεζες, εκβιάζοντας την πτώση των μετοχών, με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να έχει διαθέσει 1,2 δις ευρώ και τη συνολική αξία των τραπεζών να μην υπερβαίνει πλέον τα 11, 5 δις ευρώ. Η πτώση αυτή έγινε με σκοπό να αποφευχθεί το κούρεμα των καταθέσεων, το οποίο, όμως, επήλθε με άλλο τρόπο, εφόσον οι Έλληνες μέτοχοι έχασαν τα χρήματά τους και τα ταμεία υπέστησαν ζημία ανερχόμενη σε 1 δις ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:

1. Γιατί η κυβέρνηση ανέχθηκε αυτή την εξαέρωση της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στις τράπεζες και την απώλεια της αξίας των μετοχών του;

2. Ποια είναι τα επιθετικά funds που εισέβαλαν στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών;

3. Σκοπεύετε να διενεργήσετε άμεσα έλεγχο για τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων υπουργών και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας για το παραπάνω ξεπούλημα;”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese