Διαβάστε την ανακοίνωση… “Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/191/15
ΠΡΟΣ: Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα
ΚΟΙΝ.: Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Αντιναύαρχο ΛΣ Αθανασόπουλο Αθανάσιο

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου4337/2015, στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011(Α΄33)προστίθενται τα εξής «η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 01-01-2016 και για όσο χρονικό διάστημα το Υπουργείο δεν καταβάλλει το αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή».

Εν συντομία αυτό σημαίνει ότι από 1ης Ιανουαρίου του 2016 εφόσον το ΥΝΑΝΠ δεν έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με τη Διοίκηση του ΟΑΣΑ, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο, αναστέλλεται το δικαίωμα της ¨ελεύθερης¨ μετακίνησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεταιότι η ¨παροχή¨ αυτή, δεν δίδεται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου καθώς, αφενός στηρίζεται σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του ΛΣ (κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τη ΕΛΑΣ και το ΠΣ) προς τον ΟΑΣΑ και αφετέρου καταβάλλεται σχετικό αντίτιμο, με καθυστέρηση ομολογουμένως τα τελευταία χρόνια, λόγω των ¨σφιχτών¨ δημοσιονομικών δεδομένων, πάντα όμως με συνέπεια.

Παράλληλα, οφείλουμε να τονίσουμε ότι, για ακόμη μία φορά, προωθήθηκε νομοθετική ρύθμιση χωρίς καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με συνακόλουθες πιθανές αρνητικές συνέπειες.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκαιρη από πλευράς σας παρέμβαση υπογραφής σχετικής σύμβασης και άμεσης καταβολής του αντιτίμου ή σε διαφορετική περίπτωση και έως ότου συμβεί αυτό, την παράταση μετακίνησης των στελεχών με το ισχύον καθεστώς. 

Εν αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese