Στο συνεδριακό κέντρο… DAIS Διεύθυνση: Μεσογείων 151, Μαρούσι 151 26

  Δείτε την πρόσκληση.