Μεγάλη επιδείνωση καταγράφει το δημοσιονομικό ισοζύγιο το… δεκάμηνο του έτους, παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και τις καλύτερες προοπτικές για την οικονομία.

Η επιδείνωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων και την αύξηση των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μειώθηκε στα €65,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 έναντι πλεονάσματος €287,3 εκ. το δεκάμηνο του 2014.

Θα ήταν μεγαλύτερο κατά περίπου €100 εκ. αν δεν προέκυπταν λογιστικές προσαρμογές και καθαρό πλεόνασμα από άλλα σώματα του δημοσίου.

Τα δημόσια έσοδα ανήλθαν στα €5116,2 εκ. από €5374,2 εκ. πέρσι σημειώνοντας μείωση 4,8% ή €258 εκ.

Η μείωση των εσόδων οφείλεται εν μέρει στα μειωμένα έσοδα από την Κεντρική Τράπεζα (ELA).

Τα τρέχοντα έσοδα παρουσιάζουν μείωση €211 εκ. Η μείωση στα μη φορολογικά έσοδα ανέρχεται στα €122 εκ. ενώ μειωμένα κατά €88 εκ. είναι και τα φορολογικά έσοδα.

Οι άμεσοι φόροι είναι μειωμένοι κατά €117 εκ. σε σχέση με πέρσι ενώ αντίθετα οι έμμεσοι φόροι σημειώνουν αύξηση €12 εκ.

Τα έξοδα παρουσιάζουν αύξηση €63 εκ. λόγω πρόσθετων τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Το πρωτογενές πλεόνασμα μειώθηκε στα €360,9 εκ. από €681,6 εκ. το δεκάμηνο του 2014.

Το πλεόνασμα που καταγράφεται αφορά τον ενοποιημένο λογαριασμό της γενικής κυβέρνησης και αποδίδεται στην αύξηση των προσαρμογών και το πλεόνασμα άλλων σωμάτων του δημοσίου.

Μη περιλαμβανομένων των προσαρμογών και των άλλων σωμάτων του δημοσίου σημειώνεται έλλειμμα €44 εκ. έναντι πλεονάσματος €277 εκ. πέρσι.

Σύμφωνα με τους στόχους του μνημονίου, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να περιοριστεί στα €155,7 εκ. ή 0,9% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στα €334,3 εκ. ή 1,9% του ΑΕΠ.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese