Η πρώτη συσκευή φαξ…
εφευρέθηκε περίπου 25 χρόνια πριν την εμφάνιση του τηλεφώνου!
Πηγή