Μπορεί μεν να συνεχιστεί η διαδικασία (έγκριση μελέτης, κ.λπ.) για την αρχιτεκτονική κηποτεχνική διαμόρφωση του Εθνικού Κήπου, αλλά απαιτείτα δαιδαλώδης διαδικασία, αρκετός χρόνος και πολλές υπογραφές…

Αυτό είναι…

 

το «δια ταύτα» της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Εταιρείας Φίλων του Εθνικού Κήπου και δέκα Αθηναίων.

Η επίμαχη εταιρεία, όπως και οι δέκα Αθηναίοι, είχαν προσφύγει το 2013 στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητούσαν να  ακυρωθεί η από 26.9.2013 απόφαση του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την αρχιτεκτονική κηποτεχνική διαμόρφωση   του Εθνικού Κήπου.

Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση οκτώ σημείων του Εθνικού Κήπου και τη χρηματοδότηση των νέων φυτευμάτων από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης «ΝΕΟΝ».

Η εταιρεία υποστήριζε  ότι με την έναρξη των έργων, όπως είναι η διάνοιξη και διαπλάτυνση οδών, η κοπή και το κλάδεμα δένδρων, η αφαίρεση θάμνων, η εγκατάσταση εργοταξίου, κ.λπ., θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη φυτική βλάστηση του Εθνικού Κήπου ή θα προκληθεί βλάβη που δύσκολα θα μπορέσει να επανορθωθεί.

Ακόμη, υποστήριζε ότι από τα έργα αυτά  θα προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στα ζώα που διαβιώνουν στο Εθνικό Κήπο, αλλά θα προκληθούν και αλλοιώσεις στο οικοσύστημα.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας  με την υπ΄ αριθμ. 3961/2015 απόφασή τους απέρριψαν την αίτηση της εταιρείας ως απαράδεκτη, καθώς η από 26.9.2013 απόφαση του Δήμου Αθηναίων, δεν έχει τον χαρακτήρα της εγκρίσεως της σχετικής μελέτης, αλλά μιας απόφασης με την οποία απλώς ξεκινάει η σχετική διαδικασία.

Κατά συνέπεια, συνεχίζει το ΣτΕ, η επίμαχη απόφαση του Δήμου Αθηναίων «δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα», δηλαδή δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια.
Διευκρινίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι ο Εθνικός Κήπος είναι σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς, λόγω του ιστορικού, αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού, βοτανολογικού, περιβαλλοντικού  και δασικού χαρακτήρα του.

Για το λόγο αυτό για να μπορέσουν να εκτελεστούν έργα μέσα στον Εθνικό Κήπο, απαιτείται η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, πρέπει να εγκριθεί και από τον υπουργό Πολιτισμού.

Επιπρόσθετα, απαιτείται η έγκριση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού προηγηθεί η έγκριση της δασικής υπηρεσίας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese