Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετέχοντας για 2η φορά στον… εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώνει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, από 17:00-22.00, στο Αμφιθέατρο Τελετών του πανεπιστημίου, ημερίδα με τίτλο: «Μάθηση και αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σύγχρονη επιστημονική έρευνα: Εκλεκτικές συγγένειες και αλληλεπιδράσεις».

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό και έχει ως κύριο στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση
των επιστημόνων – επαγγελματιών που ενεργοποιούνται στο χώρο της ειδικής αγωγής και αποκατάστασης,
των οικογενειών των μαθητών – ατόμων με αναπηρίες και / ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
όλων των ενδιαφερομένων για την ειδική αγωγή – αποκατάσταση, σχετικά με:

o τις κυρίαρχες επιδιώξεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στους διάφορους τομείς που συναπαρτίζουν την ειδική αγωγή – αποκατάσταση,

o τα αποτελέσματα και συμπεράσματα μελετών που διενεργούνται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,

o τους τρόπους εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υλοποιείται στις μονάδες ειδικής αγωγής διαμέσου των παραπάνω αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

Η ημερίδα περιλαμβάνει επιστημονικές ανακοινώσεις από καθηγητές και από υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και οργανωμένη συζήτηση με το κοινό.

Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.