Ιάπωνες μηχανικοί ανακάλυψαν ότι…
όταν εμπόδιο, όπως ένας στύλος, βρίσκεται μπροστά από μια πόρτα εξόδου, διευκολύνει τους ανθρώπους να αποχωρήσουν ακόμη πιο γρήγορα.
Πηγή