Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία, τον οποίο εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να τελεσφορήσει απαιτεί χρονοδιάγραμμα, αξιόπιστους…
συνομιλητές, διατύπωση -με σαφήνεια και ειλικρίνεια- των αρχών, αξιών και των επιδιωκόμενων στόχων των αλλαγών επί των οποίων θα αναζητηθούν και θα δομηθούν ευρύτερες συναινέσεις. Η διασφάλιση όλων αυτών αποτελεί ευθύνη του προκαλούντος το διάλογο.

Εμείς, ως Επιτροπή Πρωτοβουλίας «Παιδεία 2015» είμαστε υπέρ του διαλόγου. Το τονίσαμε από την αρχή και καλέσαμε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να σταματήσει το ξήλωμα των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης περιόδου και να καλέσει όλους τους αρμόδιους παράγοντες σε διάλογο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους στόχους για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την εναρμόνισή του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η κατεύθυνση αυτή άλλωστε αποτελεί υποχρέωση της χώρας, αφού στο Μνημόνιο ΙΙΙ (ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94/14-8-2015, τεύχος Α, σελ. 1026-1027), που φέρει την υπογραφή του κ. Τσίπρα, αναφέρεται ρητώς ότι η Ελλάδα δεσμεύεται ότι οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε.Ε. ως θεμέλιο της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης.

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η    Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ
«Π Α Ι Δ Ε Ι Α – 2 0 1 5»English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese