«Ο τομέας της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικός και επομένως είναι…
κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί δίκαια και με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα ανεχθεί περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας από τις ΚΕΠΕΥ και δεν θα διστάσει να επιβάλει τις δέουσες ποινές όπου διαπιστώνεται παράβαση της νομοθεσίας».

Αυτό υπογραμμίζει στον «Φ» η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, μόλις μερικά 24ωρα από την επιβολή βαριών προστίμων στις ΚΕΠΕΥ, WGM Services, IronFXGlobal, PegaseCapital, Depaho και ReliantcoInvestments.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese