«Ο τομέας της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικός και επομένως είναι…
κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί δίκαια και με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα ανεχθεί περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας από τις ΚΕΠΕΥ και δεν θα διστάσει να επιβάλει τις δέουσες ποινές όπου διαπιστώνεται παράβαση της νομοθεσίας».

Αυτό υπογραμμίζει στον «Φ» η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, μόλις μερικά 24ωρα από την επιβολή βαριών προστίμων στις ΚΕΠΕΥ, WGM Services, IronFXGlobal, PegaseCapital, Depaho και ReliantcoInvestments.

Πηγή