Οι μισοί απόφοιτοι (47%) των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ των τελευταίων τριών ετών (2011 – 2014), εργάζονται, ενώ… το 50% αυτών βρήκαν εργασία σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών. Τέσσερις στους δέκα απασχολούνται στην ειδικότητα που εκπαιδεύτηκαν, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών (70%) απασχολούνται πέραν του ενός έτους.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που παρουσιάσθηκε στην ημερίδα του ΟΑΕΔ για τις σχολές μαθητείας και τα Γραφεία διασύνδεση και έγινε σε πανελλαδικό δείγμα αποφοίτων των σχολών που ολοκλήρωσαν της σπουδές τους τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την επιτυχία του θεσμού της μαθητείας τόσο στην κατάρτιση των αποφοίτων όσο και στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Τρεις ήταν οι βασικές προτάσεις στην ημερίδα για την επιπλέον ενίσχυση της απασχόλησης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των σχολών μαθητείας:

– Η παροχή καλύτερης επαγγελματικής κατάρτισης και μεγαλύτερης εργασιακής εμπειρίας από τη Σχολή Μαθητείας

– Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του τυπικού προσόντος των Σχολών Μαθητείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

– Να συμπεριληφθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese