Την ολιγωρία της Κυβέρνησης να μεριμνήσει για την καταβολή προς το… αστυνομικό προσωπικό των αποδοχών του για τη δεδουλευμένη, πέραν του πενθημέρου και νυχτερινή απασχόλησή του επικρίνει με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών ο Bουλευτής Β’ Αθηνών κ. Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι κατά τα προηγούμενα έτη και παρά την οικονομική δυσχέρεια, οι αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις πάντοτε διασφαλίζονταν. Ως ελάχιστη ανταπόδοση προς τους αστυνομικούς για τη διαρκή κοινωνική προσφορά τους, η Κυβέρνηση οφείλει, όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση, να λάβει άμεσα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση του προβλήματος και την έγκαιρη, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών των αστυνομικών.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς:
α)
κ. Υπουργό Οικονομικών

β)
κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Διασφάλιση έγκαιρης καταβολής οφειλόμενων αποδοχών πενθήμερων και νυχτερινών αστυνομικού προσωπικού

Η έγκαιρη καταβολή των αποδοχών του αστυνομικού προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές για τη νυχτερινή και πέραν του πενθημέρου εργασία του, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση της Πολιτείας προς αυτό για τη διαρκή ετοιμότητα και προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο.

Παρ’ ότι, ωστόσο, πλησιάζει το τέλος του έτους, με αυξημένες φορολογικές και οικογενειακές υποχρεώσεις για τους αστυνομικούς υπαλλήλους, η Κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει την ενίσχυση των πιστώσεων των σχετικών ΚΑΕ του ειδικού φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας και καθυστερεί την καταβολή των αποδοχών τους που αφορά σε δεδουλευμένα πενθήμερα και νυχτερινά ήδη του περασμένου Οκτωβρίου, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου (πλην ορισμένων πενθημέρων).

Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανασφάλεια στους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους και συνιστά μια ακόμη αρνητική διαφοροποίηση της Κυβέρνησης σε σχέση με τα μέχρι πρότινος συμβαίνοντα, καθώς, παρά την οικονομική δυσχέρεια που υπήρχε και τα προηγούμενα έτη, πάντοτε διασφαλίζονταν οι σχετικές πιστώσεις για την ομαλή καταβολή των νυχτερινών και των πενθημέρων των αστυνομικών.

Κατόπιν τούτων,
ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν άμεσα για την έγκαιρη και ομαλή καταβολή προς το αστυνομικό προσωπικό των οφειλομένων αποδοχών για δεδουλευμένα πενθήμερα και νυχτερινά.
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος ΔένδιαςEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese