Ο Άγιος Βασίλης…
Σπάει το Ρεκόρ και τα Νεύρα του Εκφωνητή και τα δικά μας…