Κάποιες φορές κλαις, αλλά κανείς δεν βλέπει τα δάκρυα σου…

Κάποιες φορές γελάς, και κανείς δεν βλέπει το χαμόγελο σου…

Όταν όμως κλάσεις όλοι το παίρνουν μυρωδιά…