Παρατείνονται για διάστημα πέντε ετών οι άδειες εκμετάλλευσης των λατομείων αδρανών υλικών, με τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή.
 
Συγκεκριμένα, οι άδειες εκμετάλλευσης…

 

που έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι τις 31-12-2020, παρατείνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Στόχος της διάταξης, όπως επισημαίνεται, είναι η αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των λατομείων, ενώ τονίζεται ακόμη ότι το υπουργείο επεξεργάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του κλάδου, με το οποίο θα αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας είναι η επικαιροποίηση των απαιτούμενων μελετών και η ανανέωση των προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών.
 
Με άλλη τροπολογία που επίσης κατατέθηκε σήμερα, προβλέπεται ότι από 1ης Ιουλίου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, όσοι δεν έχουν υποβάλει πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese