Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλεί όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας στους δήμους της Αττικής να πάρουν μαζικά μέρος, στη στάση εργασίας από τις 11:30 μέχρι το τέλος ωραρίου και στη συγκέντρωση στις 12:00 μπροστά…

 

στο Yπουργείο Εργασίας.

Απαιτούν «όλοι οι συνάδελφοι να παραμείνουν στη δουλειά τους και να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα».