Κατά τη διάρκεια…
του οργασμού, οι περιοχές του εγκεφάλου που απενεργοποιούνται σχεδόν απόλυτα είναι αυτές του φόβου και της ανησυχίας.
Πηγή