Σοβαρή αύξηση στους αριθμούς υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα, είδε το ποσοστό να ανέρχεται πλέον στο 40%, για το χρονικό διάστημα των πρώτων εννέα μηνών του 2015. Συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2014, η διαφορά…

 

που σημειώθηκε φτάνει το 9%. Το πιο ανησυχητικό, όμως στο θέμα, είναι η εκπληκτική διαφορά σε σχέση με το μέσο όρο που παρατηρείται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, που φτάνει, μόλις, στο 7%.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese