Στην Ελλάδα το έργο του Ρόταρυ είναι πολυσχιδές και…

πάνω από όλα κοντά στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.